Litt om Foldereid Gjestehus - Vårtun.

Vårtun Gjestehus as ble stiftet våren 2014 og kjøpte da Vårtun pensjonærheim av Nærøy kommune. Fra april 2019 overtok Foldereid Eiendom as den del av bygningene som inneholder utleierommene.

Longaards lokalmat as står fortsatt for den daglige drift av overnattings- og serveringstilbudet ved eiendommen.

Vi har resturert bygget slik at det nå huser Longaards lokalmat as, samt Foldereid Gjestehus, Vårtun.

I tillegg til produksjon av mat, vil vi her også tilby kurs og opplæring innen flere fagfelt, og det planlegges en viss kjøttproduksjon ved bedriften. Da spesielt rettet mot Villsauproduksjonen i distriktet.

Vi bygger en del rom og leiligheter som en del av opplæringstilbudet, men vil også tilby disse rommen til andre når vi ikke har studenter boende her.

I forbindelse med helger og høytider vil vi arrangere selskaper med fokus på god mat og drikke. Vi vil også servere selskapsmat på bestilling.